Rekisteriseloste ja tietosuoja

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, minkälaisia henkilötietoja sinusta voidaan kerätä kun tilaat tuotteita ja palveluita tai maksuttoman Bakery Iita -verkkosivuston kautta sekä mihin tarkoituksiin näitä tietoja voidaan käyttää. Tekemällä tilauksen ja/tai täyttämällä yhteystietosi verkkosivuilla oleviin yhteydenottolomakkeisiin, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Tätä tietosuojaselostetta voidaan ajoittain päivittää julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti. 

1. Rekisterin nimi: Iita Niskanen Tmi

2. Rekisterin pitäjä: Iita Niskanen | Y-tunnus 2629702-5

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Iita Niskanen | iita@bakeryiita.fi | +358443655991

4. Rekisteriin liittyvät sivustot: www.bakeryiita.fi

5. Käyttötarkoitus: Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen solmiminen ja ylläpito sekä mahdolliset markkinointitoimenpiteet. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja vain itse.

6. Tietojen keräämisen peruste: Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus tai sopimus. Tietoja tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

7. Rekisterin tietosisältö: Asiakasrekisteri koostuu kahdesta rekisteristä. Rekisteri asiakkaista sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron sekä sopimus- ja tilaustiedot. Osoite voidaan tarvita toimituksen mahdollistamiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakkaan tekemän yhteydenoton tai sopimuksen syntymisen yhteydessä. Tiedot voidaan saada esimerkiksi www-lomakkeilla lähetetyistä tilauskyselyistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, puhelimitse tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

9. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU:n ja ETA:n ulkopuoelle: Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

10. Yksityisyys ja tietosuoja: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti ja tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Yrityksen tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain rekisterinpitäjän henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietojen tarkasteluun voidaan antaa oikeus vain tiedon lainmukaisen käsittelyn kannalta olennaiselle henkilölle. Rekisterinpitäjä pitää salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

11. Tarkastuoikeus ja oikeus tietojen korjaamiseen: Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu, sekä vaatia mahdollisen virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Tarkastus -ja oikaisupyynnöt tulee osoittaa allekirjoitetulla kirjeellä rekisterinpitäjälle, yllä olevaan osoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa edellyttää pyynnön esittäjää todentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä tekee toivotut muutokset. 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisterissä olevalla henkilöllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistaminen rekisteristä, ellei rekisterinpitäjällä ole lakisääteistä velvoitetta jatkaa henkilötietojen käsittelyä. Myös nämä pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa edellyttää pyynnön esittäjää todentamaan henkilöllisyytensä.